Τιμές και Προσφορές

·       Συνδρομές: Πληροφορίες στην Γραμματεία (Ειρήνη) 6939492352, 6947864558, Θανάσης Γιαννακάκης 6948380977

)

·       Ειδικές προσφορές για πολυτέκνους, φοιτητές, ανέργους

·       Ειδικές προσφορές (πακέτα)

1.   3μηνη – 6μηνη – ετήσια – 2ετής συνδρομή

2.   Γνωριμία με όλα τα αθλήματα των Σκαθαριών με μία μόνο συνδρομή

3.   Μηνιαία Πακέτα