Τοποθεσία

1. Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης (Λεωφόρος Κύμης και Απόλλωνος, Μεταμόρφωση)